Help

Tomo je spletna storitev, namenjena hitrejšemu učenju programskih jezikov. Tomo ponuja bazo nalog, ki jih samostojno rešujemo (pišemo programe) in avtomatsko dobimo povratno informacijo, ali napisani program pravilno deluje na testnih podatkih.

Tehnične zahteve

  1. spletni brskalnik
  2. možnost nalaganja datotek
  3. urejevalnik za pisanje kode (priporočamo IDLE)
  4. Python 3.0 ali več (dostopen tukaj)

Navodila za uporabo – učenci

Navodila za uporabo – učitelji